NL | ENG

Bijeenkomsten

De Freedom Focus cursus heeft 16 bijeenkomsten. Het programma van iedere bijeenkomst is ongeveer gelijk. Een bijeenkomst bestaat uit de volgende elementen:

  • Fun – Elke les begint met een passende oefening of een actief of grappig spel.
  • Figure out Freedom – De docent geeft les over het thema van de bijeenkomst. In dit gedeelte is er meestal een afwisseling tussen leren door te luisteren, door vragen en stellingen met elkaar te bespreken en door het doen van oefeningen. Soms is er ook een filmpje.
  • Follow-up – In vaste kleine groepen wordt samen doorgesproken over het onderwerp. De kleine groepen zijn de hele cursus hetzelfde zodat je niet elke keer opnieuw je verhaal hoeft te vertellen. Een kleine groep bestaat uit 3 à 4 deelneemsters en een groepsleidster.
  • Findings – Je krijgt tijd om op te schrijven wat je geleerd hebt en niet wil vergeten.
  • Future Steps – Je denkt erover na wat jij de komende week met het geleerde wil gaan doen.
  • Finish – Afsluiting met gebed of op een andere manier.
  • Forward – Meestal is er nog een korte huiswerkopdracht en een bemoedigende bijbeltekst om die week over na te denken.