NL | ENG

Inhoud van de cursus

In de Freedom Focus cursus staan 16 thema’s centraal die kunnen helpen bij het omgaan met een verleden waarin trauma een rol speelt. 

Tijdens de bijeenkomsten is er veel ruimte voor verschillende manieren van leren: spel, oefeningen, informatie, gesprek, creatieve werkvormen, leren uit de bijbel en gebed. 

Opbouw en thema's

Les 1 is een inleidende les over vrijheid, waarin de deelneemsters voor zichzelf doelen stellen voor de cursus.  

Vervolgens is er in les 2 en 3 uitleg over hoe trauma werkt en wat de gevolgen daarvan zijn.  

In les 4 en 5 wordt gesproken over hoe je naar jezelf kijkt en hoe God naar je kijkt. 

In de lessen 6, 7 en 8 wordt ingezoomd op een aantal veel voorkomende trauma’s: verlies, seksueel misbruik en geweld. 

In les 9, 10, 11 en 12 worden handvaten besproken die kunnen helpen om meer vrij te leven. Vergeving, positieve gedachten, de strijd tegen het kwaad en omgaan met je emoties komen achtereenvolgens aan bod.  

In les 13 en 14 wordt ingezoomd op de relatie met je partner en met je familie. 

In les 15 en 16, de laatste twee lessen, wordt onderzocht hoe je het geleerde vast kunt houden, wat je krachtbronnen zijn en wat je droom voor de toekomst is.  

 

Hoewel de cursus ook gebruikt kan worden voor zelfstudie, is hij vooral effectief als hij in een groep gevolgd wordt. Juist als er in een veilige groep ruimte is om te praten over de dingen die je hebt meegemaakt, komt er ruimte om nieuwe stappen te zetten. 

Bijeenkomsten

De Freedom Focus cursus heeft 16 bijeenkomsten. Het programma van iedere bijeenkomst is ongeveer gelijk. Een bijeenkomst bestaat uit de volgende elementen:

  • Fun – Elke les begint met een passende oefening of een actief of grappig spel.
  • Figure out Freedom – De docent geeft les over het thema van de bijeenkomst. In dit gedeelte is er meestal een afwisseling tussen leren door te luisteren, door vragen en stellingen met elkaar te bespreken en door het doen van oefeningen. Soms is er ook een filmpje.
  • Follow-up – In vaste kleine groepen wordt samen doorgesproken over het onderwerp. De kleine groepen zijn de hele cursus hetzelfde zodat je niet elke keer opnieuw je verhaal hoeft te vertellen. Een kleine groep bestaat uit 3 à 4 deelneemsters en een groepsleidster.
  • Findings – Je krijgt tijd om op te schrijven wat je geleerd hebt en niet wil vergeten.
  • Future Steps – Je denkt erover na wat jij de komende week met het geleerde wil gaan doen.
  • Finish – Afsluiting met gebed of op een andere manier.
  • Forward – Meestal is er nog een korte huiswerkopdracht en een bemoedigende bijbeltekst om die week over na te denken.