NL | ENG

Inhoud van de cursus

In de Freedom Focus cursus staan 16 thema’s centraal die kunnen helpen bij het omgaan met een verleden waarin trauma een rol speelt. 

Tijdens de bijeenkomsten is er veel ruimte voor verschillende manieren van leren: spel, oefeningen, psycho-educatie, gesprek, creatieve werkvormen, leren uit de bijbel en gebed. 

Opbouw en thema's

Les 1 is een inleidende les over vrijheid, waarin de deelneemsters voor zichzelf doelen stellen voor de cursus.  

Vervolgens is er in les 2 en 3 uitleg over hoe trauma werkt en wat de gevolgen daarvan zijn.  

In les 4 en 5 wordt gesproken over hoe je naar jezelf kijkt en hoe God naar je kijkt. 

In de lessen 6,7 en 8 wordt ingezoomd op een aantal veel voorkomende trauma’s: verlies, seksueel misbruik en geweld. 

In les 9, 10, 11 en 12 worden handvaten besproken die kunnen helpen om meer vrij te leven. Vergeving, positieve gedachten, de strijd tegen het kwaad en omgaan met je emoties komen achtereenvolgens aan bod.  

In les 13 en 14 wordt ingezoomd op de relatie met je partner en met je familie. 

In les 15 en 16, de laatste twee lessen, wordt onderzocht hoe je het geleerde vast kunt houden, wat je krachtbronnen zijn en wat je droom voor de toekomst is.  

 

Hoewel de cursus ook gebruikt kan worden voor zelfstudie, is hij vooral effectief als hij in een groep gevolgd wordt. Juist als er in een veilige groep ruimte is om te praten over de dingen die je hebt meegemaakt, komt er ruimte om nieuwe stappen te zetten.